ΔΕΠΥ. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής. Τι σημαίνει; πως θα ...

Αυτός ο πίνακας τα λέει όλα για τις σχέσεις γονιών και παιδιών με ΔΕΠΥ. Το παιδί με περιορισμένες ικανότητες συγκέντρωσης της προσοχής, παρουσιάζει ανοικτή είσοδο σε ερεθίσματα με αδυναμία φιλτραρίσματος. Δηλαδή ο εγκέφαλος δέχεται πολλαπλά ερεθίσματα, τα οποία αδυνατεί να επεξεργαστεί και να φιλτρ ...

Οκτώβριος 31, 2020