Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου: Τα οφέλη του βελονισμού

Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου: Τα οφέλη του βελονισμού

 

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες: τα μέλη της πρώτης ομάδας έκαναν βελονισμό σε συγκεκριμένα σημεία, τα μέλη της δεύτερης ομάδας σε μη ειδικά σημεία και η τρίτη ομάδα ήταν η ομάδα ελέγχου. Τα μέλη των τριών ομάδων συμμετείχαν σε 12 συνεδρίες των 30 λεπτών επί τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ουσιαστικές βελτιώσεις στο ποσοστό ανταπόκρισης την τέταρτη εβδομάδα για όλες τις ομάδες.

Συγκεκριμένα τα μέλη της πρώτης ομάδας είδαν βελτίωση των συμπτωμάτων κατά 46,7%, της δεύτερης εβδομάδας κατά 46,7% και της τρίτης κατά 26,7%.

Ωστόσο, η διαφορά μεταξύ των ομάδων δεν ήταν στατιστικά σημαντική.

Η σημαντική ανακούφιση την τέταρτη εβδομάδα επιτεύχθηκε κατά 64,3% στην ομάδα βελονισμού σε συγκεκριμένα σημεία, κατά 62,1% στην ομάδα βελονισμού σε μη ειδικά σημεία και κατά 55,2% στην ομάδα ελέγχου.

Δύο ασθενείς (6,7%) στην ομάδα βελονισμού σε ειδικά σημεία και τρεις ασθενείς (10%) στην ομάδα μη ειδικών σημείων ανέφεραν ανεπιθύμητες ενέργειες.

«Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ο βελονισμός είναι εφικτός και ασφαλής· απαιτείται μια μεγαλύτερη, επαρκώς ισχυρή δοκιμή για την ακριβή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητά του», γράφουν οι συγγραφείς.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση JAMA Network Open.

www.onmed.gr

Μοιραστείτε τα θέματα μας με τους φίλους σας. Γίνετε φίλοι μας και μπείτε στην κοινότητα μας

Ενημερώνετε πάντα τον γιατρό σας.

Διαβάστε ακόμα

Μυστικά ομορφιάς | mystikaomorfias.gr